Bir depo yönetim sistemi (WMS), işletmelerin malzemelerin bir depoya girmesinden, çıkışına kadar tüm depo operasyonlarını kontrol etmesini ve yönetmesini sağlayan yazılım ve süreçlerdir.

Günlük planlamaların yönetimini kolaylaştırır, depo içinde insan ve araç kaynaklarının kullanımını düzenler, görevlendirir, yönlendirir ve kontrol eder. Depo Yönetimi, stok yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve süreç yönetimlerini de içerir.

 • 99.9% toplama doğruluğu

 • 10-20% verimlilik

 • Yönetim Kolaylılığı

 • Yüksek Müşteri Memnuniyeti

 • 6-12 ayda geri dönüş oranı

Depo Yönetim Sistemi

aşağıdaki temel özellikleri içerir;

 • Mal Kabul

 • Yerleştirme

 • Mal Toplama

 • Yükleme

 • Sevkiyat Planlama

 • Paketleme

Deneyimlerimizi size aktarıyoruz

APOS, Türkiye ve çevre ülkelerde yapmış olduğu yüzlerce depo yönetim sistemi kurulumu ve bir milyon metre kare üzerindeki depo uygulamaları tecrübesiyle deponuzun süreçlerini nasıl yöneteceğinizi belirliyor. APOS işletmenizi inceleyerek süreçlerinin nasıl digitalize edileceği konusunda sizlere yön çizer. Sahip olduğu tecrübelerle, deneyimlerini size aktarır ve hızlı ilerlemenizi sağlar.

İşletmenize Uygun Otomasyon

Uyarlama, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejileri ve planları eylemlere dönüştürme eylemidir.

Tüm müşterilerimiz kendine göre özel farklılıklar içerir. İşletmelerdeki depo süreçleri birbirlerinden farklıdırlar. İşletmenin bulunduğu sektör, bulunduğu lokasyon, sahip olduğu insan kaynağı ve araç gereçlere göre her işletme birbirinden ayrılır. Rekabette farklı olabilmek için her işletme tedarik zincirini kendine uygun en iyi şekilde yönetmeye çalışır. apos olarak bizde müşterilerimizi sahip oldukları yetenek ve bulundukları çevreye göre değerlendirerek yatırımlarına karar veriyoruz.

Depo Yönetim Sisteminin başarılı olabilmesi için uyarlanabilir yapıda olması büyük önem taşır.

Dünya’da en iyi tedarik zinciri yöneten şirketler kendi süreçlerine uyabilen ve sürekli uyarlanabilir yapıya sahip yazılımlar kullanmaktadırlar.

Daha Çok Kazanç

Doğru Süreç = Mutlu müşteri = Daha Çok Müşteri = Daha Çok Kazanç

Temel olarak depo içi maliyetlerinizi en aşağı indirirken, müşteri memnuniyetini de yukarı çıkarır. İleriye doğru tasarlanan süreçlerinizde hatalardan dolayı geri adımları ortadan kaldırılıp veya en aza indirgenir. APOS uzmanlarımız süreçlerinizi sürekli ileriye taşıyacak şekilde tasarlarlar. Süreçlerin kağıt ortamından dijital süreç ortamına taşınması aşamasında süreçleriniz birebir kontrol edilir ve en az iterasyonla doğru sürecin bulunması hedeflenir. Bu sayede dönüşüm aşamasında en çok korkulan sistem ve insandan kaynaklı aksamalar en az indirgenir.